Zastosowanie technologii druku 3D w medycynie

Bez względu na to czy chcemy otrzymać wyrób z czekolady czy też z metalu bądź plastiku można zastosować do jego wytworzenia drukarkę 3D, która znajduje również zastosowanie w medycynie. W zależności od tego, z jakiego rodzaju surowca będziemy korzystać należy wybrać odpowiedni rodzaj drukarki dostosowany do niego. Rodzaj materiału wpływa zarówno na długość trwania całego procesu jak i na właściwości końcowe danego wyrobu. Dlatego tak ważne jest odpowiednie jego dobranie. Ma to bezpośrednie odzwierciedlenie, na jakości oraz użyteczności elementu.
Continue reading „Zastosowanie technologii druku 3D w medycynie”