Tereny zielone

Małe kroki ku wielkim zmianom
Przedstawiana nam przez media sytuacja środowiska naturalnego nie jest pozytywna, bo i w rzeczy samej nie ma się z czego cieszyć, skoro ludzie tak mało troszczą się o swój własny świat – Ziemię. Inwentaryzacja zieleni, jaką trzeba przeprowadzać w miejscach, w których mają powstać np. budynki mieszkalne, jest niezbędnym elementem ochrony przyrody.
Takimi małymi krokami możemy przyczynić się do tego, że nasze środowisko będzie zachowywało swój naturalny stan i dzięki temu będziemy zdrowsi, a wokół będzie bardziej zielono. Nie tylko z powodów prawnych trzeba mieć na uwadze to, że inwentaryzacja zieleni jest ważna. Przede wszystkim warto myśleć o przyszłych pokoleniach, które również będą korzystały z tego samego tlenu, co my.