Z jakich źródeł wiedzy może korzystać student medycyny?

Każdy student będący w trakcie poszerzania wiedzy w dziedzinie związanej z jego przyszłym zawodem ma możliwość korzystania z różnych źródeł informacji. Ich bogactwo związane bywa w dużej mierze z rozwojem technologicznym. Jak wiadomo, medycyna jest nauką, która wymaga szczególnie dużych nakładów pracy i energii osób ją studiujących. Z jakich źródeł wiedzy mogą one korzystać?
Z jednej strony mogą to być informacje uzyskane poprzez dostęp do Internetu i związanych z nim elektronicznych baz danych oraz cyfrowych bibliotek. Z drugiej zaś, niezmiennym powodzeniem może cieszyć się tradycyjny nośnik informacji taki, jak książka-podręcznik akademicki czy też magazyn medyczny. Ten drugi wykracza z pewnością poza podręcznikowe ramy, ale jego zaletą jest szybka reakcja na najnowsze doniesienia z medycznego świata i upowszechnienie tej wiedzy.