Zastosowanie technologii druku 3D w medycynie

Bez względu na to czy chcemy otrzymać wyrób z czekolady czy też z metalu bądź plastiku można zastosować do jego wytworzenia drukarkę 3D, która znajduje również zastosowanie w medycynie. W zależności od tego, z jakiego rodzaju surowca będziemy korzystać należy wybrać odpowiedni rodzaj drukarki dostosowany do niego. Rodzaj materiału wpływa zarówno na długość trwania całego procesu jak i na właściwości końcowe danego wyrobu. Dlatego tak ważne jest odpowiednie jego dobranie. Ma to bezpośrednie odzwierciedlenie, na jakości oraz użyteczności elementu.

Model kończyny

Bardzo ważne jest aby stworzyć odpowiedni model kończyny wyrobu w programie komputerowym. To najważniejszy etap, jeśli chodzi o tworzenie trójwymiarowego modelu za pomocą drukarki 3D (http://cubicinch.pl/). Następnie należy przekształcić dany model w instrukcję możliwą do odczytania za pomocą systemu drukarki. Druk 3D w dużej mierze związany jest z doborem odpowiednich programów za pomocą, których będziemy realizować poszczególne etapy. Ważne jest aby możliwości programów odpowiadały złożoności naszym projektów.

Domowe drukarki 3D

Dla osób, które chcą zapoznać się zasadą działania drukarki 3D bardzo dobrym rozwiązaniem są tanie domowe drukarki 3D do samodzielnego złożenia. To bardzo dobry sposób na to aby zapoznać się elementami z jakich składa się dane urządzenie. Pozwala to zarówno na niwelowanie usterek jak ulepszanie sprzętu. Druk 3D to szerokie zagadnienie, którego możliwości cały czas są poszerzane. Rozwój technologii sprzyja także rozwojowi zagadnień związanych z tworzeniem trójwymiarowych modeli, co wpływa na rozwój produkcji.